• +380963358935
  • +380372931903
  • +380443839106
  • hoperay.ua@gmail.com

Be Human

Собрано: 1755437.12грн

Стартовал:

Цель:

Собрано: 49505 грн.

Цель: 433394 грн.

Химейчук Роман

Диагноз

Синдром Франческетти ( Тричера-Колинза )

Дата рождения:

25.11.2014

Место проживания:

Ивано-Франковская обл.

Требуется:

Поделитесь в социальных сетях

Ромчик народився зі складним вродженим пороком: синдром Трічера Коллінза або як ще називають це захворювання синдром Франческетті. Частиною цього синдрому є множинні патології розвитку, які є і у Роми:стеноз гортані і трахеї, атрезія хоан (непрохідність носових проходів), недорозвинення нижньої щелепи, часткова глухота, мікротія, часткова атрофія зорових нервів і багато іншого ..
Через патологій розвитку, Рома не може дихати самостійно і дихає через трахеостому(трубка у трахеї)
Жити з трахеостомою непросто. З нею малюк не видає ніяких звуків, не можна плавати,при тривалому використанні вона є дуже шкідливою для голосових зв’язок і не тільки.. Також дитина може випадково просто висмикнути трубочку з горла і це означає задихнутися, якщо швидко не зреагувати. Трубочка може забитися мокротою, тому треба регулярно відсмоктувати її (санувати) спеціальним апаратом і робити це потрібно цілодобово, по кілька разів за добу. Трахеостома — це також відкритий вхід для інфекцій.Через вище перелічені проблеми страждає і травлення.Рома їсть через гастростому (катетер,який стоїть напряму в шлунок),тому в нього дуже часті розлади.
Звичайно, ми усвідомлюємо, що саме трахеостома допомагає Ромі зараз дихати, але якщо є можливість її прибрати, то це треба зробити, щоб дитина могла рости і вести своє подальше відновлення спокійно.
Рому чекають в Ізраїлі для проведення першого етапу оперативного лікування, який буде включати в себе виконання ларингоскопии для діагностики та лікування звужень в гортані, і операцію по відновленню просвіту в області носових проходів (операція з приводу атрезії хоан).Нам виставили рахунок 16 669,39 тис.дол.,з урахуванням витрат на проживання,переліт сума складає — 20 000 тис. дол.
Ми неможемо самостійно зібрати дану суму коштів,так як постійно витрачаємо кошти для догляду за стомами. Ромі постійно потрібні ліки і медичні матеріали,які коштують немало.Тому ми просимо допомоги у всіх небайдужих людей!Допоможіть нашому синочку дихати самостійно,він дуже цього потребує.

Ромчик друга дитина у нашій сім’ї.Перший наш синочок народився з такими ж вадами і помер у 3 місяці.Ми не змогли його врятувати.
МИ дуже любимо нашого сина і щиро віримо і сподіваємося на те, що нам вдасться вилікувати його!Наша сім’я неможе допустити ще однієї втрати. Ми просимо Вас будь- ЛАСКА, ДОПОМОЖІТЬ НАМ ЗІБРАТИ ГРОШІ НА ЛІКУВАННЯ НАШОГО СИНА! Одним нам ну ніяк не впоратися ..Щиро дякуємо!Хай благословить Вас Господь!

Документы

Поступления

Дата Благотворитель Сумма Поступления
25.09.2017 сбор с благоторительных боксов 49 505 грн. Банковская платёжная квитанция

    Комментарии

Отчеты

Дата Сумма Платежный документ
SMS
x
Размер пожертвования
грн.
Пожалуйста, укажите корректную сумму
от 10 до 3000
Способ платежа
PayPal
Payment with LiqPay
Кого нам благодарить?
Вы должны принять условия договора

Мы пришлем уведомление о получении пожертвования

Перенаправление на безопасную страницу платежа...

Публичная оферта о заключении договора пожертвования

, в лице ,
предлагает гражданам сделать пожертвование на ниже приведенных условиях:

1. Общие положения
1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное предложение является публичной офертой (далее – Оферта).
1.2. В настоящей Оферте употребляются термины, имеющие следующее значение:
«Пожертвование» - «дарение вещи или права в общеполезных целях»;
«Жертвователь» - «граждане, делающие пожертвования»;
«Получатель пожертвования» - «».

1.3. Оферта действует бессрочно с момента размещения ее на сайте Получателя пожертвования.
1.4. Получатель пожертвования вправе отменить Оферту в любое время путем удаления ее со страницы своего сайта в Интернете.
1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительность всех остальных условий Оферты.

2. Существенные условия договора пожертвования:
2.1. Пожертвование используется на содержание и ведение уставной деятельности Получателя пожертвования.
2.2. Сумма пожертвования определяется Жертвователем.

3. Порядок заключения договора пожертвования:
3.1. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор пожертвования заключается в письменной форме путем акцепта Оферты Жертвователем.
3.2. Оферта может быть акцептована путем перечисления Жертвователем денежных средств в пользу Получателя пожертвования платежным поручением по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, с указанием в строке «назначение платежа»: «пожертвование на содержание и ведение уставной деятельности», а также с использованием пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и систем, позволяющих Жертвователю перечислять Получателю пожертвования денежных средств.
3.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных п. 3.2. Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.4. Датой акцепта Оферты – датой заключения договора пожертвования является дата поступления пожертвования в виде денежных средств от Жертвователя на расчетный счет Получателя пожертвования.

4. Заключительные положения:
4.1. Совершая действия, предусмотренные настоящей Офертой, Жертвователь подтверждает, что ознакомлен с условиями Оферты, целями деятельности Получателя пожертвования, осознает значение своих действий и имеет полное право на их совершение, полностью и безоговорочно принимает условия настоящей Оферты.
4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с действующим российском законодательством.

5. Подпись и реквизиты Получателя пожертвования

ОГРН:
ИНН/КПП: /
Адрес места нахождения:

Банковские реквизиты:
Номер банковского счёта:
Банк:
БИК банка:
Номер корреспондентского счёта банка:

Согласие на обработку персональных данных

Пользователь, оставляя заявку, оформляя подписку, комментарий, запрос на обратную связь, регистрируясь либо совершая иные действия, связанные с внесением своих персональных данных на интернет-сайте http://hoperay.com.ua, принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие), размещенное по адресу http://hoperay.com.ua/personal-data-usage-terms/.

Принятием Согласия является подтверждение факта согласия Пользователя со всеми пунктами Согласия. Пользователь дает свое согласие организации «», которой принадлежит сайт http://hoperay.com.ua на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных (не являющимися специальными или биометрическими):
• фамилия, имя, отчество;
• адрес(а) электронной почты;
• иные данные, предоставляемые Пользователем.

Персональные данные пользователя не являются общедоступными.

1. Целью обработки персональных данных является предоставление полного доступа к функционалу сайта http://hoperay.com.ua.

2. Основанием для сбора, обработки и хранения персональных данных являются:
• Ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации;
• Ст. 2, 5, 6, 7, 9, 18–22 Федерального закона от 27.07.06 года №152-ФЗ «О персональных данных»;
• Ст. 18 Федерального закона от 13.03.06 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
• Устав организации «»;
• Политика обработки персональных данных.

3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

4. Передача персональных данных, скрытых для общего просмотра, третьим лицам не осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Пользователь подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему.

6. Персональные данные хранятся и обрабатываются до момента ликвидации организации «». Хранение персональных данных осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.

7. Пользователь согласен на получение информационных сообщений с сайта http://hoperay.com.ua. Персональные данные обрабатываются до отписки Пользователя от получения информационных сообщений.

8. Согласие может быть отозвано Пользователем либо его законным представителем, путем направления Отзыва согласия на электронную почту – evm83@bk.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных организация «» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. Удаление персональных данных влечет невозможность доступа к полной версии функционала сайта http://hoperay.com.ua.

9. Настоящее Согласие является бессрочным, и действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.7 и п.8 данного Согласия.

10. Место нахождения организации «» в соответствии с учредительными документами: .