• +380963358935
  • +380372931903
  • +380443839106
  • hoperay.ua@gmail.com

Be Human

Собрано: 1755437.12грн

Стартовал:

Цель:

Собрано: 29000 грн.

Цель: 294200 грн.

Бондюк Павел

Диагноз

Левосторонний грудинно-поперечный сколиоз 4 степени

Дата рождения:

10.07.2011

Место проживания:

Житомирская обл., с. Дубище

Требуется:

система IDS межреберных дистракторов, 2 шт.

Поделитесь в социальных сетях

Я Бондюк Ірина Сергііївна, мати – одиначка, самостійно  виховую сина — Бондюк Павла Олександровича.

Проблеми зі здоров’ям в нього почалися відразу з народження, пологи були травматичними для дитини. В нашій районній лікарні на жаль не змогли правильно їх провести. Під час пологів у дитини було кисневе голодування,так як лежала вона в неправильному положенні. Деякі  м’язи виявилися слабшими, деякі атрофованими. Він пізно почав тримати голову, пізно почав ходити. З трьох місяців ми почали возити його по лікарях. Проживаемо з моею матір’ю,в сільській місцевості батько взагалі не цікавиться ні дитиною ні його життям. Зник відразу після розлучення коли Павлику був 1 рік.

Я не працюю так як дитині потрібен догляд на дому, ми тримаємо господарство і город.Так і виживаємо .Та на операцію в 12 тисяч доларів, з цього не заробиш, нажаль.

В рік в мого сина виявили сколіоз, який ми довго і  як виявилося безуспішно  лікували  масажами. Крім того в мого хлопчика виявили затримку розвитку, і потрібно постійно проходити курс  спеціальних уколів, приймати таблетки і вітаміни.

Корсет нам призначили запізно, у 4 роки, і відразу попередили що операція неминуча, але давали строк на операцію, коли йому буде 10 років. При консультації, у професора в Києві, сказали що операцію потрібно робити вже зараз, так як до 10 років він може не дожити.

Я хотіла виїхати за кордон на заробітки, та бабуся наша дуже хворіє, а дитина складна, їй важко впоратися з ним самостійно. Зверталася по допомогу до депутатів виділили аж 500 гривень, писала на телебачення в Стосується кожного, та відповіді так і не отримала.

Мені не хочеться думати що моя дитина нікому не потрібна і що з нею може статися найгірше, віримо що є ще небайдужі люди, які зможуть нас підтримати хоть невеличким внеском. Ми з синочком будемо безмежно щасливі і вдячні за будь-яку допомогу, і будемо молитися за кожного хто не відвернувся від нашої біди.

Мати Ірина і Павлик

Документы

Поступления

Дата Благотворитель Сумма Поступления
21.04.2018 19 000 грн. Банковская платёжная квитанция
25.09.2017 сбор с благоторительных боксов 10 000 грн. Банковская платёжная квитанция

    Комментарии

Отчеты

Дата Сумма Платежный документ
SMS
x
Размер пожертвования
грн.
Пожалуйста, укажите корректную сумму
от 10 до 3000
Способ платежа
PayPal
Payment with LiqPay
Кого нам благодарить?
Вы должны принять условия договора

Мы пришлем уведомление о получении пожертвования

Перенаправление на безопасную страницу платежа...

Публичная оферта о заключении договора пожертвования

, в лице ,
предлагает гражданам сделать пожертвование на ниже приведенных условиях:

1. Общие положения
1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное предложение является публичной офертой (далее – Оферта).
1.2. В настоящей Оферте употребляются термины, имеющие следующее значение:
«Пожертвование» - «дарение вещи или права в общеполезных целях»;
«Жертвователь» - «граждане, делающие пожертвования»;
«Получатель пожертвования» - «».

1.3. Оферта действует бессрочно с момента размещения ее на сайте Получателя пожертвования.
1.4. Получатель пожертвования вправе отменить Оферту в любое время путем удаления ее со страницы своего сайта в Интернете.
1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительность всех остальных условий Оферты.

2. Существенные условия договора пожертвования:
2.1. Пожертвование используется на содержание и ведение уставной деятельности Получателя пожертвования.
2.2. Сумма пожертвования определяется Жертвователем.

3. Порядок заключения договора пожертвования:
3.1. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор пожертвования заключается в письменной форме путем акцепта Оферты Жертвователем.
3.2. Оферта может быть акцептована путем перечисления Жертвователем денежных средств в пользу Получателя пожертвования платежным поручением по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, с указанием в строке «назначение платежа»: «пожертвование на содержание и ведение уставной деятельности», а также с использованием пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и систем, позволяющих Жертвователю перечислять Получателю пожертвования денежных средств.
3.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных п. 3.2. Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.4. Датой акцепта Оферты – датой заключения договора пожертвования является дата поступления пожертвования в виде денежных средств от Жертвователя на расчетный счет Получателя пожертвования.

4. Заключительные положения:
4.1. Совершая действия, предусмотренные настоящей Офертой, Жертвователь подтверждает, что ознакомлен с условиями Оферты, целями деятельности Получателя пожертвования, осознает значение своих действий и имеет полное право на их совершение, полностью и безоговорочно принимает условия настоящей Оферты.
4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с действующим российском законодательством.

5. Подпись и реквизиты Получателя пожертвования

ОГРН:
ИНН/КПП: /
Адрес места нахождения:

Банковские реквизиты:
Номер банковского счёта:
Банк:
БИК банка:
Номер корреспондентского счёта банка:

Согласие на обработку персональных данных

Пользователь, оставляя заявку, оформляя подписку, комментарий, запрос на обратную связь, регистрируясь либо совершая иные действия, связанные с внесением своих персональных данных на интернет-сайте http://hoperay.com.ua, принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие), размещенное по адресу http://hoperay.com.ua/personal-data-usage-terms/.

Принятием Согласия является подтверждение факта согласия Пользователя со всеми пунктами Согласия. Пользователь дает свое согласие организации «», которой принадлежит сайт http://hoperay.com.ua на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных (не являющимися специальными или биометрическими):
• фамилия, имя, отчество;
• адрес(а) электронной почты;
• иные данные, предоставляемые Пользователем.

Персональные данные пользователя не являются общедоступными.

1. Целью обработки персональных данных является предоставление полного доступа к функционалу сайта http://hoperay.com.ua.

2. Основанием для сбора, обработки и хранения персональных данных являются:
• Ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации;
• Ст. 2, 5, 6, 7, 9, 18–22 Федерального закона от 27.07.06 года №152-ФЗ «О персональных данных»;
• Ст. 18 Федерального закона от 13.03.06 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
• Устав организации «»;
• Политика обработки персональных данных.

3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

4. Передача персональных данных, скрытых для общего просмотра, третьим лицам не осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Пользователь подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему.

6. Персональные данные хранятся и обрабатываются до момента ликвидации организации «». Хранение персональных данных осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.

7. Пользователь согласен на получение информационных сообщений с сайта http://hoperay.com.ua. Персональные данные обрабатываются до отписки Пользователя от получения информационных сообщений.

8. Согласие может быть отозвано Пользователем либо его законным представителем, путем направления Отзыва согласия на электронную почту – evm83@bk.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных организация «» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. Удаление персональных данных влечет невозможность доступа к полной версии функционала сайта http://hoperay.com.ua.

9. Настоящее Согласие является бессрочным, и действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.7 и п.8 данного Согласия.

10. Место нахождения организации «» в соответствии с учредительными документами: .